B-FAST gastheer van de UN OSOCC cursus in België

Date: 
ma, 02/09/2013
Samen met de Verenigde Naties organiseerde B-FAST in Brussel een training inzake de internationale coördinatie van humanitaire hulpoperaties.

Van 2 tot 6 september 2013 organiseerde het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (UN OCHA) in Brussel voor een tweede maal op Belgische bodem een opleiding over het On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC). B-FAST was gastheer en koos het Egmontpaleis als plaats van het gebeuren.<?xml:namespace prefix = o />

Het OSOCC-concept werd ontwikkeld door OCHA en de International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG). De bedoeling ervan is een door een ramp getroffen land bij te staan in de coördinatie van internationale hulpverlening. Hoewel dit in het prille begin enkel werd toegepast bij aardbevingen, werd deze tool geleidelijk aan ook ingezet bij andere scenario’s, zoals overstromingen, orkanen, tsunami’s en complexe noodsituaties. Wat de laatstgenoemde situatie betreft, wordt hulpverlening in landen bedoeld waar het overheidsgezag is aangetast door een intern of extern conflict.

Aan deze cursus namen 28 cursisten deel, komende uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Onder hen niet enkel beginnende hulpverleners, maar ook experten uit verschillende domeinen zoals civiele bescherming, UNDAC, Defensie, Buitenlandse Zaken, brandweer…

Drie collega’s van B-FAST kregen ook een uitnodiging voor deze cursus: dhr. Nicolas Tuts (Civiele Bescherming), dhr. Yvan Somers (Volksgezondheid) en dhr. Gilles du Bois d’Aissche (Defensie).

Onder de vakkundige leiding en medewerking van verschillende sprekers en lesgevers (o.a.  Sally Griffiths en René Wagemans) kregen de deelnemers gedurende een hele week een waaier aan verschillende theoretische beschouwingen voorgeschoteld, waaronder een inleiding in internationale coördinatie van humanitaire operaties, het UNDAC-systeem, vergader- en informatiemanagement en aandacht voor het veiligheidsaspect.

Uiteraard bleef de activiteitensfeer van deze cursus niet beperkt tot het Egmontpaleis. Er werden ook op verplaatsing vaardigheden ingeoefend. In het Park van Tervuren en de omliggende bossen werd een uitgebreide oefening gehouden rond het gebruik van communicatie- en informatiesystemen (BGAN/Thuraya – GPS – Mapping en Geo Data).

Op de voorlaatste dag werd het hele OSOCC-concept in de praktijk omgezet, zodat de cursisten alle uitdagingen ervan aan den lijve konden ondervinden. Dit “veldwerk” kreeg nog een realistischere invulling dankzij de medewerking van onze eigen communicatiedienst (P&C3).  Enkele onvoorziene interviews zetten de nieuwbakken teamleaders meteen aan hun mediatieke skills naar boven te brengen.

Op het einde van elke cursusdag voorzag het B-FAST Secretariaat voor de nodige afwisseling. Zo werd het avonddiner op verschillende plaatsen in de hoofdstad georganiseerd en kreeg iedereen de kans op een geleide avondwandeling naar enkele Brusselse bezienswaardigheden.

Het officieel diner in Hertoginnedal vormde het hoogtepunt van deze succesvolle week.

Na de overhandiging van de attesten op vrijdag werd de OSOCC week officieel gesloten en konden de deelnemers voldaan en tevreden terug huiswaarts keren.  Op naar een nieuwe afspraak binnen enkele jaren? Het B-FAST Secretariaat is er alvast klaar voor.

Meer over OSOCC op www.unocha.org