B-FAST in ICARUS Project

Date: 
ma, 17/02/2014
B-FAST stapt in het ICARUS-project

Naar aanleiding van de aardbevingen in L’Aquila, Haiti en Japan merkte de Europese Commissie dat er een groot verschil is tussen robotica dat ontworpen wordt in wetenschappelijke laboratoria en de praktische inzet van deze toestellen in Search en Rescue operaties op plaatsen die moeilijk te bereiken zijn of gevaarlijk.

Het Directoraat-Generaal van de Europese Commissie voor Ondernemingen en Industrie besliste hierop om een onderzoeksproject met een budget van in totaal 17,5 miljoen euro te lanceren. Het doel van dit project is om robotica te ontwerpen dat USAR teams kan helpen bij crisisinterventies. Het project wordt voorgezeten door de Koninklijke Militaire School van België en telt 24 partners komende uit de publieke en de private sfeer.

Het project focust zich op de ontwikkeling van technologische werktuigen zonder piloot die vanop een afstand te bedienen zijn en dit voor zowel maritieme search and rescue operaties als operaties in steden.

In 2012 werd B-FAST partner van dit Europese project als eindgebruiker en tester van de prototypes voor Search and Rescue. Meer specifiek gaat het vooral om volgende toestellen; ultralichte Infrarood captoren die levende mensen kunnen opsporen, op afstand bestuurde wagens en een tool voor de ontwikkeling van een cognitief en draadloos communicatienetwerk.

Op termijn zou dit partnerschap ervoor moeten zorgen dat de efficiëntie waarmee B-FAST opereert verbeterd wordt en er meer slachtoffers bij een ramp teruggevonden kunnen worden.  

Aan het einde van 2015 zal B-FAST ook een grote oefening organiseren waarbij deze nieuwe technologiën gebruikt worden. 

Meer informatie over dit project is te vinden op volgende website: http://www.fp7-icarus.eu/ of door het B-FAST Secretariaat te contacteren via bfast@diplobel.fed.be