Manneken Pis en onze vrijwilligers in de schijnwerpers !

Date: 
za, 07/12/2013
Op 7 december 2013 werden in Brussel twee heugelijke events georganiseerd in het teken van het 10-jarig bestaan van B-FAST.

Op 7 december 2013 werden in Brussel twee heugelijke events georganiseerd door het Secretariaat B-FAST in het teken van het 10-jarig bestaan van onze interdepartementale structuur.

Voorop stond de toetreding van onze nationale trots, Manneken Pis, tot de B-FAST familie. In aanwezigheid van de stichtende leden van B-FAST, de heren Louis Michel en André Flahaut, de huidige vice-premier en voorzitter van B-FAST, Didier Reynders, en vice-premier Laurette Onkelinx, werd op het Stadhuis te Brussel het officieel kostuum van B-FAST overhandigd aan het genootschap van Manneken Pis.
In zijn toespraak wees Vice-Premier Reynders onder meer op de sterkte van B-FAST als een samenwerkingsverband tussen verschillende federale departementen welke onmiddellijk na een ramp in het buitenland geactiveerd wordt en waarbij elk departement vanuit zijn eigen expertise en vakdomein een bijdrage levert om de noodhulp zo snel en zo efficiënt mogelijk naar het getroffen land te brengen. De voorbije tien jaar kwam B-FAST meer dan 40 keer in actie, met als belangrijkste operaties de tsunami die in 2004 zuid-oost-Azië trof, de aardbevingen in China, Algerije, Marokko, Iran en Haïti; de overstromingen in Bulgarije of Roemenië en recent nog de tyfoon Haiyan die doorheen de Filipijnen dood en vernieling zaaide. Verschillende diplomatieke vertegenwoordigers van deze landen waren trouwens ook aanwezig.

Maar B-FAST is en blijft in hoofdzaak een organisatie van mensen en voor mensen. De voorbije operatie in de Filipijnen heeft dit eens te meer aangetoond. Het professionele karakter mag zeker niet onderschat worden, maar vooral de groepsgeest kan gerust het geheime wapen van B-FAST worden genoemd. B-FAST is ook een inspiratiebron voor vele landgenoten. Het optreden van onze vrijwilligers in het buitenlands zet de mensen aan om ook zelf in actie te treden. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen.

Sinds zijn ontstaan hebben verscheidene honderden mensen meegewerkt aan het imago dat B-FAST vandaag heeft. We mogen niet vergeten dat hun altruïsme, hun betrokkenheid en engagement bijgedragen heeft tot de voorbije successen.

Louter 2 dagen na de Internationale dag van de Vrijwilliger was het dan ook een gepast moment om onze B-FAST vrijwilligers eens in de schijnwerpers te plaatsen. Op amper enkele honderden meters van de Stoofstraat – waar ons Brussels ketje zijn nieuwe outfit toonde – werd hulde gegeven aan de vrijwilligers van B-FAST. In een volgelopen Club Prins Albert verzamelden zo’n 250 collega’s en hun partners uit verschillende departementen en disciplines om, gewapend met een hapje en een drankje, onderling ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te rakelen over de vele voorbije missies.

Ook hier sprak Minister Reynders in naam van al zijn collega’s uit de regering zijn oprechte waardering uit voor de tomeloze inzet en beschikbaarheid van de vrijwilligers welke wordt aangestuwd door humanitaire waarden. Vele slachtoffers hebben zich de voorbije jaren recht getrokken aan de uitgestoken hand of de koesterende arm van de B-FAST vrijwilligers. Dat dit zeer wordt gewaardeerd bleek tevens uit het haast emotionele dankwoord van de Filipijnse ambassadeur op deze receptie. Laatstgenoemde nam ook ruim de tijd én gelegenheid om met vele vrijwilligers te spreken over hun ervaringen en dienstbaarheid.

Tot slot kan worden gesteld dat dit initiatief succesvol was, waarvan getuige niet enkel uit de ruime opkomst maar ook uit het enthousiasme achteraf en de vraag van menigeen om dergelijke bijeenkomsten of ‘teambuildings’ in de toekomst nog te organiseren.