CIS Defensie

Naam: 
Clerckx -De Cuyper
voornaam: 
Jeroen en Lieven
Functie: 
CIS Defensie

Jeroen Clerckx en Lieven De Cuyper van de 6de groep CIS van het Ministerie van Defensie.

Jeroen Clerckx en Lieven De Cuyper, respectievelijk Eerste Sergeant-majoor en Eerste Sergeant bij de 6de groep Communicatie- en Informatiesystemen (6 Gp CIS) van het Ministerie van Defensie hebben samen al heel wat watertjes doorzwommen en kozen dan ook resoluut voor een dubbelinterview.

Binnen de 6 Gp CIS zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie tijdens oefeningen en opdrachten. Samen met een 15-tal van hun collega’s staan Lieven en Jeroen permanent klaar om B-FAST te steunen in het domein CIS. Met de Tyfoon Haiyan, zijn drie van hun collega’s voor twee weken vertrokken naar de Filipijnen. Zij zorgen ervoor dat radio- en satellietnetwerken operationeel zijn en dat iedereen steeds bereikbaar en traceerbaar is. De communicatie tussen de verschillende actoren dient te allen tijde gegarandeerd. Zij verzekeren de opvolging van de situatie op het terrein en zorgen er voor dat iedereen die zich buiten het kamp begeeft door hen geregistreerd wordt en voorzien is van de nodige communicatiemiddelen. Jeroen en Lieven trachten iedereen die niet gewend is te werken binnen militaire context hierover te sensibiliseren: Safety First!

Voor hun collega-militairen organiseren Jeroen en Lieven binnen hun vakgebied trainingen (theorie en praktijk), zowel in voorbereiding van een zending of algemeen vormend.

“Jeroen en Lieven, hoe zijn jullie bij B-FAST beland?”

Jeroen: “Naar aanleiding van de aardbeving te Haïti in 2010 zocht men binnen de 6 Gp CIS naar vrijwilligers voor het ter beschikking stellen van de communicatie- en informatiesystemen bij B-FAST. De wereld van humanitaire noodhulp was volledig nieuw voor mij maar vormde tegelijk een mooie uitdaging. De interdepartementale werkwijze die B-FAST kenmerkt en de internationale dimensie spreken mij enorm aan.”

Lieven:” Het profiel sluit volledig aan bij onze taken binnen Defensie. Het is een bonus om via B-FAST mensen in nood te kunnen helpen.”

Jeroen en Lieven namen reeds deel aan verschillende buitenlandse militaire opdrachten (Afghanistan, Kosovo, DRC). De ervaringen die zij daar opdeden namen ze mee naar diverse oefeningen en opleidingen in B-FAST kader o.a. de INSARAG classificatie-oefening in 2010, de CODRII-oefening in Moldavië in 2011, de TUSKER-oefening in Groot-Brittannië in 2012, TAST-opleiding in Duitsland, TEC-opleiding in Zweden. Jeroen en Lieven boden ook ondersteuning tijdens de verschillende BIC’s, en verzorgden opleidingen tijdens de OSOCC in Tunesië (april 2013) en de OSOCC te Brussel (september 2013).

Jeroen: “Internationale oefeningen en opleidingen zijn vaak een bijzondere ervaring. Het is een ideale gelegenheid om je technische kennis te verruimen én om de aanpak van anderen te leren kennen. “

Lieven beaamt: ”Vanuit verschillende vakgebieden wordt er heel wat expertise gedeeld, je leert altijd iets bij. Je haalt er het beste uit en tracht op die manier je eigen werkwijze permanent te verbeteren. We trachten steeds te anticiperen, een plan B te hebben. ‘Plan ahead’, zoals wij bij Defensie zeggen. “

Hoe zien jullie je toekomst binnen B-FAST?

“We hopen nog aan verschillende opleidingen en oefeningen te kunnen deelnemen. Een B-FAST missie zou de kroon op het werk zijn maar we wensen natuurlijk niemand rampspoed toe. We hebben alle vertrouwen in de werking van B-FAST. We zijn goed omringd, iedereen is welgetraind en voorbereid, de samenwerking is goed en op het terrein zet iedereen zijn beste beentje voor. Iedereen werkt spontaan mee om het werk vlug en correct te laten verlopen. Het is fantastisch om te zien hoe mensen die voorheen nog nooit hebben samengewerkt elkaar spontaan te hulp schieten. Functies vallen weg en je vormt werkelijk één team met een gemeenschappelijk doel.”

Welke gouden tips kunnen jullie B-FAST vrijwilligers of kandidaat-vrijwilligers nog meegeven?

“ Je moet je voldoende flexibel kunnen opstellen. Dat betekent dat je je aanpast aan de situatie én buiten je functie kan werken. De omstandigheden op het terrein zijn vaak moeilijk en je werkt nauw samen in een kleine ploeg, dat kan tot irritaties leiden. De bereidheid om er als team voor te gaan, de gedrevenheid om hulp te bieden en de zekerheid te weten dat je op elkaar kan rekenen maken dat je als ploeg valt of staat. Teamspirit vraagt het engagement van élk teamlid.”