B-FAST op bezoek bij de Association of Southeast Asean Nations

Date: 
wo, 03/07/2013
Op 03 juli 2013 vond in de lokalen van het ASEAN AHA Center een seminarie plaats.

In het kader van de verdere Belgische ondersteuning van de capaciteits- en institutionele uitbouw van ASEAN vond op initiatief van Buitenlandse Zaken en het Secretariaat B-FAST op 03 juli 2013 in de lokalen van het “ASEAN AHA Centrum" (ASEAN Coordination Centre for Humanitarian Assistance and Disaster Management) een seminarie plaats inzake “disaster response”. Met dit seminarie werd concrete opvolging gegeven aan de vraag van ASEAN naar overleg inzake disaster response.

Onverwachts kreeg het seminarie nog een bijkomende dimensie : daags voor de start van het seminarie deed zich op het eiland Sumatra (epicentrum tussen Banda Aceh en Medan) een aardbeving voor. B-FAST kreeg aldus de kans het AHA-Centrum in actie zien.

Aan het seminarie werd deelgenomen door leden van het AHA Centrum, het ASEAN Secretariaat en vertegenwoordigers van de “disaster response”-diensten van de verschillende ASEAN Lidstaten. Ook de Europese Delegatie en UK-ambassade waren vertegenwoordigd.

Tijdens het seminarie werd door het Secretariaat B-FAST een uiteenzetting gegeven over het ontstaan, de evolutie en de werking van B-FAST en dieper ingegaan op de nieuwe methodologische en inhoudelijke concepten in de aanpak van natuur- en “man-made disasters”. Zowel van ASEAN Secretariaat, AHA Centrum als vanwege de zijde van de individuele ASEAN Lidstaten kwam er een interactieve uitwisseling van ideeën en ervaringen. In dit kader werd onder meer specifieke interesse betoond voor : 

  • het departement- overschrijdende coördinatiemechanisme, eigen aan B-FAST ; 

  • de beschikbaarheid binnen B-FAST van een omvangrijke “pool” van vrijwilligers ; 

  • de snelle inzetbaarheid van de B-FAST middelen ;

  • de centrale rol van de FOD Buitenlandse Zaken, onder meer omwille van het buitenlandse postennetwerk ;

  • de nadruk die werd gelegd op het concept van “host nation support” ; 

  • de toenemende aandacht die vóór de aanvang van een operatie wordt besteed aan de dimensies in de rand van de eigenlijke hulpverlening, waaronder “security” en “cultural awareness”;

  •  de trainingen waaraan zowel op nationaal als Europees en VN-vlak wordt deelgenomen.

Dit bezoek vormde ook een ideale gelegenheid om feedback te geven over de recente ervaringen van B-FAST tijdens de in Thailand gehouden “ASEAN Disaster Relief Exercise”. Hierbij werd met name stilgestaan bij het nut van dergelijke internationale oefeningen, de “culturele” uitdagingen alsmede het belangrijke aspect van het transport van materiaal naar de “area of operation”.

Ook werd ten slotte ingegaan op het ICARUS-project dat momenteel wordt uitgewerkt en in 2015 tot concrete realisatie zou moeten leiden. Het ICARUS-projet bestaat erin om te komen tot verdere technische robot-ondersteuning in het kader van “Urban Search and Rescue”-operaties (zowel vanuit de lucht als vanop het land en ter water).