B-FAST levert noodhulp aan Pakistan

Country: 
Pakistan
Datum: 
01/09/2022
01/09/2022
Type: 
Dringende hulpgoederen
Naar aanleiding van de zware overstromingen in Pakistan in de zomer van 2022, werden 300 tenten geschonken aan Pakistan voor de tijdelijke opvang van getroffen families.

 

Tijdens de zomer van 2022 kreeg Pakistan te maken met zware overstromingen in grote delen van het land. Meer dan 30 miljoen personen werden hierdoor getroffen. Eind augustus intensifieerden de overstromingen verder, waardoor de Pakistaanse regering de noodtoestand uitriep en op 29 augustus 2022 een hulpvraag indiende bij het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming. 

Nog diezelfde dag maakte B-FAST, na goedkeuring door de Coördinatieraad, een aanbod over aan de Pakistaanse autoriteiten van 300 family tents.  Deze tenten voldoen aan internationale standaarden vastgelegd door UNHCR en kunnen worden ingezet voor de tijdelijke opvang van 300 families getroffen door de overstromingen. De volgende dag werd het aanbod door de Pakistaanse autoriteiten aanvaard. Twee dagen na de aanvaarding, op 1 september, werden de tenten officieel overhandigd aan de National Disaster Management Authority van Pakistan dat instaat voor het beheer van de crisis in het land. De Belgische hulp was de eerste noodhulp die aan de Pakistaanse autoriteiten werd overhandigd vanuit de Europese Unie. In de dagen daarop zouden nog verschillende donaties van andere lidstaten volgen.