B-FAST operaties 2002

Country: 
DRC - Iran - Tsjechië - Albanië - Oekraïne - Marokko
Datum: 
01/01/2002
31/12/2002
Overzicht van de operaties van B-FAST in 2002

In 2002 stuurde B-FAST een team naar Goma om hulp te verlenen na de vulkaanuitbarsting in januari. Er werden tevens generatoren en medicijnen geschonken.

In 2002 verleende B-FAST ook meermaals hulp bij overstromingen o.a. in Iran (juni),Tsjechië (augustus) en Albanië (september). De noodlijdende landen werden door B-FAST tevens voorzien van waterpompen, generatoren, zandzakken, dekens, levensmiddelen en drinkbaar water.

Naar aanleiding van een ongeval bij een luchtshow in Oekraïne in augustus 2002 verstuurde B-FAST medisch materiaal.

Spanje en Portugal kregen eind 2002 af te rekenen met zware olievervuiling voor hun kusten als gevolg van de schipbreuk van de Prestige. B-FAST stuurde een 30-koppige ploeg van experten alsook materiaal om olie weg te pompen.

In november 2002 werd Marokko getroffen door overstromingen en een ontploffing in een raffinaderij. B-FAST stuurde 4 experten alsook medicijnen, matrassen, dekens, levensmiddelen en materiaal om gassen te detecteren.