B-FAST operaties 2005

Country: 
Thailand- Indonesië - Sri Lanka - Roemenië - VSA - Niger - Bulgarije - Pakistan
Datum: 
01/01/2005
31/12/2005
Overzicht van de operaties van B-FAST in 2005

In 2005 vonden er verschillende grote B-FAST operaties plaats. 

Een omvangrijke tweeledige operatie vond plaats - in het voorjaar - in de door de zeebeving en tsunami getroffen gebieden van Zuidoost-Azië. Enerzijds werden slachtoffer-identificatie-teams uitgestuurd naar Thailand die in Europees en internationaal verband samenwerkten om slachtoffers te identificeren; anderzijds vertrok een B-FAST missie naar de Indonesische provincie Aceh om er de plaatselijke overheid en de VN te helpen met de bouw van kampen voor ontheemde personen, logistieke ondersteuning en het versturen van voedselhulp aan de getroffen bevolking. B-FAST financierde ook de verzending van materiaal van Unicef en AZG naar Sri Lanka en Indonesië.

Roemenië kreeg in juli af te rekenen met zware overstromingen. Via het Roemeense Rode Kruis werden o.m. tenten, dekens, slaapzakken, medicijnen en hygiënisch materiaal aan de getroffen bevolking bezorgd.

In augustus 2005 stelde B-FAST gedurende drie weken een logistieke ploeg ter beschikking van het Amerikaanse Rode Kruis om de coördinatie van de hulpverlening in het door orkaan Katrina getroffen gebied te ondersteunen.

In dezelfde maand werd voedselhulp verzonden aan het door hongersnood getroffen Niger.

Aan de civiele veiligheidsdiensten van Bulgarije werden in de loop van augustus van datzelfde jaar 120.000 zandzakken bezorgd als hulp bij de overstromingen in het land.

In oktober 2005 vertrokken twee B-FAST teams naar het door een zware aardbeving getroffen Kashmir in Pakistan: een logistieke ploeg en een 18-koppige medische ploeg.

Naast een volledig veldhospitaal werd ook materieel voor een tentenkamp, dekens en kookstellen meegestuurd. Er werden ook kits van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vervoerd, waarmee aan zo’n 10.000 mensen gedurende drie maanden basisgezondheidszorg kan worden geboden.