B-FAST Operaties 2020

Country: 
Griekenland, Libanon
Datum: 

Overzicht van de operaties van B-FAST in 2020

Humanitaire goederen naar de Grieks-Turkse grens

Op 4 maart 2020 werd B-FAST in werking gesteld na de beslissing van de Griekse regering om een beroep te doen op het EU-Mechanisme voor Civiele Bescherming. Griekenland vroeg de Europese lidstaten om hulp bij het aanpakken van de humanitaire noodtoestand aan de Grieks-Turkse grens door de toenemende migratiedruk. Op 6 maart 2020 vertrokken 64 familietenten met wintercoating, 101 veldbedden en 4320 winterdekens naar de getroffen regio. Op dat moment bevonden zich daar volgens schattingen van humanitaire organisaties enkele tienduizenden mensen. De goederen werden na aankomst overgedragen aan de Griekse civiele bescherming.

Humanitair en medisch materiaal naar Beiroet

Op 4 augustus 2020 vond een enorme explosie plaats in de haven van Beiroet. Diezelfde avond bood Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin reeds Belgische hulp aan. Na ontvangst van de officiële hulpvraag met de specifieke noden, werd B-FAST in werking gesteld. De regering was bereid een multidisciplinair team naar Libanon te sturen, bestaande uit leden van de Civiele Bescherming die gespecialiseerd zijn in de opsporing van gevaarlijke stoffen (CBRN-detectiemiddelen), leden van de medische component van defensie om een verdere inschatting te maken van de noden op medisch vlak, het brandwondencentrum en enkele specialisten om het geheel te omkaderen. De Libanese autoriteiten gaven echter aan dat er geen dringende nood was aan meer hulpverleners ter plaatse, maar wel aan hulpgoederen.

Op 7 augustus vertrok vervolgens dringend humanitair en medisch materiaal met een C-130 transportvliegtuig naar Beiroet, zowel voor de verzorging van de slachtoffers als voor de tijdelijke opvang van mensen die dakloos waren geworden. De goederen werden na aankomst overgedragen aan de Libanese strijdkrachten.

Shelter items naar Moria, Lesbos

In de nacht van 8 op 9 september 2020 werd het opvangcentrum voor asielzoekers van Moria op het Griekse eiland Lesbos verwoest door een hevige brand. Het Griekse Ministerie van Volksgezondheid verzocht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om hulp bij de opvang van deze catastrofe. B-FAST reageerde met een zending van enkele duizenden shelter items die van pas kwamen voor de tijdelijke noodopvang van de getroffen bewoners van het kamp.