B-FAST stuurt medische hulp en een veldhospitaal naar Turkije

Country: 
Turkije
Datum: 

Type: 
EMT (Emergency Medical Team) Type 2
Op 6 februari werd Turkije opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen waarbij tienduizenden mensen het leven lieten en bijna honderdduizend mensen gewond raakten.

 

Door België aangeboden hulp

Op 6 februari werd Turkije opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen waarbij tienduizenden mensen het leven lieten en bijna honderdduizend mensen gewond raakten.

Ziekenhuizen in de regio werden overspoeld door gewonden en de lokale maximale capaciteit werd snel bereikt. Duizenden mensen hebben op dit moment geen toegang tot dringende medische zorgen. Hierop stuurden de Turkse autoriteiten een internationale vraag om hulp uit waarbij er, naast Search and Rescue, ook gespecialiseerde veldhospitalen werden gevraagd. Het planningscomité van B-FAST, dat reeds de situatie van zeer dichtbij opvolgde, kwam onmiddellijk samen op 6 februari en had aansluitend een vergadering met de Turkse ambassade in Brussel om een zo efficiënt mogelijk hulppakket te kunnen aanbieden aan de getroffen gebieden.

Gezien de extreme weerscondities werd er gekozen om onmiddellijk 10.000 slaapzakken te sturen. Daarnaast heeft ons land een veldhospitaal aangeboden dat, na aanvaarding door de Turkse autoriteiten, meer dan 100 patiënten per dag kan verzorgen en ook plaats kan bieden aan minstens 20 patiënten om de nacht door te brengen in observatie. Het team bestaat uit 80 tot 100 vrijwilligers: Belgische artsen, gespecialiseerd in noodchirurgie, ondersteund door spoedverpleegkundigen en andere specifieke medische profielen. Het team voert complexe operaties uit en biedt andere levensreddende medische hulpaan. Er wordt ook een specifieke “moeder en kind”-afdeling aangeboden. In het veldhospitaal van B-FAST werden intussen vijf kindjes geboren. In functie van de noden ter plaatse zal het team gedurende enkele weken op het terrein blijven.

Het veldhospitaal, bestaande uit enkele tientallen tenten, werd met vliegtuigen van Defensie ingevlogen vanaf de militaire luchthaven van Melsbroek. De gespecialiseerde artsen zijn hoofdzakelijk vrijwilligers die door de FOD Volksgezondheid werden opgeroepen, evenals militair medisch personeel. De FOD Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de opbouw en de FOD Buitenlandse Zaken voor het diplomatieke luik. De algemene leiding van de operatie vanuit België is in handen van het B-FAST-secretariaat in het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken.

Verloop van de missie

Op 8 februari vertrok een verkenningsteam dat ter plaatse bekeek waar het veldhospitaal (EMT-2) opgezet kan worden. Daarop vertrok op 11 februari een team om het hele veldhospitaal op te zetten naast een lokaal ziekenhuis in Kırıkhan. In enkele dagen tijd was het ziekenhuis operationeel en kon het op 16 februari zijn eerste patiënten verzorgen.

Sinds de aardbeving zijn al vier rotaties van de A400M van Defensie gebeurd richting het rampgebied (situatie op 12/02). De komende dagen staat elke dag een nieuwe vlucht gepland met materiaal en/of personeel.  

Tijdens het weekend van 25 en 26 februari vond een rotatie plaats. De huidige vrijwilligers die twee weken op het terrein actief waren, werden vervangen door een nieuwe ploeg.

B-FAST is de structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Volksgezondheid, Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD BOSA, Ontwikkelingssamenwerking en de FOD Buitenlandse Zaken.

Deze operatie wordt ondersteund door de Europese Unie en maakt deel uit van de Europese coördinatie van de crisisrespons.