B-FAST stuurt medische hulp en een veldhospitaal naar Turkije

Country: 
Turkije
Datum: 
08/02/2023
08/02/2024
Type: 
EMT (Emergency Medical Team) Type 2
Op 6 februari werd Turkije opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen waarbij meer dan 50.000 mensen het leven lieten, meer dan honderdduizend mensen gewond raakten en één miljoen mensen ontheemd.

 

Door België aangeboden hulp

Op 6 februari werd Turkije opgeschrikt door twee zeer krachtige aardbevingen waarbij meer dan 50.000 mensen het leven lieten,  meer dan honderdduizend mensen gewond raakten en één miljoen mensen ontheemd.

De Turkse autoriteiten stuurden kort na de aardbevingen een internationale hulpvraag uit waarbij er, naast Search and Rescue teams, ook gespecialiseerde veldhospitalen werden gevraagd. Ziekenhuizen in de regio werden overspoeld door gewonden en de lokale maximale capaciteit werd snel bereikt.

Het planningscomité van B-FAST, dat de situatie al van zeer dichtbij opvolgde, kwam onmiddellijk samen op 6 februari en had aansluitend een vergadering met de Turkse ambassade in Brussel om een zo efficiënt mogelijk hulppakket te kunnen aanbieden aan de getroffen gebieden.

Gezien de extreme weerscondities werd er gekozen om onmiddellijk 10.000 slaapzakken aan te bieden, die na een snelle aanvaarding ter plaatse werden geleverd aan de Turkse overheid. Daarnaast heeft ons land een veldhospitaal aangeboden dat op 8 februari werd aanvaard door de Turkse autoriteiten met een team dat uit 80 tot 100 Belgische vrijwilligers bestaat. België was een van de vier Europese landen die een veldhospitaal van het type EMT-2 ontplooiden in Turkije, naast Frankrijk, Spanje en Italië.

EMT-2-veldhospitaal

Het EMT-2-veldhospitaal (Emergency Medical Team Type 2), in oppervlakte bijna zo groot als een voetbalveld, werd met meerdere vliegtuigen van Defensie ingevlogen vanaf de militaire luchthaven van Melsbroek.

Het B-FAST-veldhospitaal was gevestigd in Kirikhan, in de provincie van Hatay die zwaar getroffen werd door de aardbevingen. Als locatie koos B-FAST in samenspraak met de Turkse autoriteiten voor een site naast het bestaande ziekenhuis van Kirikhan. Dat ziekenhuis kon door de aardbevingen geen patiënten meer ontvangen. Het Belgische veldhospitaal kwam daarom aan de noden tegemoet met onder andere een spoeddienst, algemene consultaties, een afdeling radiologie, een apotheek en een operatiezaal. Het team kon complexe operaties uitvoeren en andere levensreddende medische hulp aanbieden. Er werd ook een specifieke “moeder en kind”-afdeling aangeboden. In het veldhospitaal werden ook 8 kinderen geboren, die allen in goede gezondheid verkeren.

In functie van de noden ter plaatse was het team gedurende vier weken actief op het terrein, alvorens het veldhospitaal werd gedoneerd aan Turkije. Tussen de opening op 16 februari en de overdracht op 9 maart ontving het B-FAST veldhospitaal maar liefst 3.503 patiënten. Het ziekenhuis was tijdens 22 dagen de klok rond open en hielp gemiddeld 159 patiënten per dag. Bijna een derde daarvan waren kinderen.

De gespecialiseerde artsen waren hoofdzakelijk vrijwilligers die door de FOD Volksgezondheid werden opgeroepen, evenals militair medisch personeel. De FOD Binnenlandse Zaken was verantwoordelijk voor de opbouw en de FOD Buitenlandse Zaken voor het diplomatieke luik. De algemene leiding van de operatie vanuit België was in handen van het B-FAST-secretariaat in het Crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken.

In totaal namen 207 B-FAST-vrijwilligers deel aan de interventie. Onder hen waren 77 personen van het logistieke gedeelte, 119 personen hadden een medisch profiel en 11 personen verzorgden het management. B-FAST kon ook beroep doen op 24 lokale tolken die cruciaal waren voor de dienstverlening in het veldhospitaal.

Verloop van de missie

Op 8 februari vertrok een verkenningsteam dat ter plaatse bekeek waar het veldhospitaal (EMT-2) opgezet kan worden. Daarop vertrok op 11 februari een team om het hele veldhospitaal op te zetten naast een lokaal ziekenhuis in Kırıkhan. In enkele dagen tijd was het ziekenhuis operationeel en kon het op 16 februari zijn eerste patiënten verzorgen.

Tijdens het weekend van 25 en 26 februari vond een rotatie plaats. De vrijwilligers die twee weken op het terrein actief waren, werden vervangen door een nieuwe ploeg die eveneens twee weken op het terrein is gebleven

Vanaf 2 maart liep een team van Turkse artsen, verpleegkundigen, apothekers en logistiek personeel mee met het B-FAST-team om vertrouwd te raken met het veldhospitaal en de waterzuiveringsinstallatie. Uiteindelijk doneerde B-FAST op 9 maart het ziekenhuis aan het Turkse Ministerie van Volksgezondheid. Ook ondersteunend materiaal zoals medische apparatuur, de apotheek, de keuken en de waterzuiveringsinstallatie werd geschonken.

Een vijftigtal Turkse artsen en verpleegkundigen van het Ministerie van Gezondheid is er nu aan de slag, in samenwerking met een managementteam van het naburige ziekenhuis van Kirikhan. Op deze manier kunnen de Turkse autoriteiten zo lang als nodig gebruik maken van het veldhospitaal, om ook na het vertrek van B-FAST tegemoet te blijven komen aan de medische noden.

Het succes van deze Belgische missie is het resultaat van teamwerk tussen de betrokken departementen van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Bovendien kon B-FAST doorheen de hele missie rekenen op een uitstekende samenwerking met de Turkse autoriteiten.

Deze missie kon rekenen op cofinanciering van de Europese Unie.