B-FAST zuivert water in Pakistan

Country: 
Pakistan
Datum: 

B-FAST stuurt waterzuiveringsinstallaties met een team experten naar Pakistan.

Op 29 augustus vroeg de Pakistaanse regering de internationale gemeenschap om internationale bijstand om de humanitaire ramp naar aanleiding van de overstromingen, die een derde van het land onder water zetten, op te vangen. België schonk via het Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) 300 familietenten aan Pakistan bestemd voor de tijdelijke opvang van gezinnen.

De noden van de bevolking waren enorm groot: zowel de Pakistaanse overheid als internationale organisaties, zoals de WHO, hebben de ernst van de situatie benadrukt. De overstromingen hebben toegang bemoeilijkt tot zuiver drinkbaar water, van essentieel belang voor de gezondheid van de bevolking, onder andere om epidemieën te voorkomen. Op 20 september heeft Pakistan een nieuwe oproep gelanceerd tot bijstand inzake waterzuivering in de getroffen gebieden.

Midden oktober vertrok een verkenningsteam van B-FAST naar Pakistan om een locatie site waar B-FAST een Water Purification-module ontplooien te vinden. Het team identificeerde twee locaties in de provincie Sindh, Bhiria en Kot Diji, waar B-FAST hulp kan bieden om het gebrek aan drinkbaar water op te lossen. Op basis van de analyse van het verkenningsteam, vertrok een team van experten van de Civiele Bescherming, de FOD Volksgezondheid, het Ministerie van Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken op 24 oktober 2022 richting Pakistan, in aanwezigheid van Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Met de waterzuiveringsinstallaties kan op beide locaties samen tot 120 000 liter water per dag gezuiverd worden. In Bhiria werd één volledige Water Purification Unit ontplooid. Tegelijk werd een bestaande waterinstallatie in Kot Diji hersteld en gedecontamineerd, opdat aan de lokale bevolking een duurzame oplossing wordt geboden. Om een impact op lange termijn te bieden, worden de waterzuiveringsinstallaties en al het nodige materiaal gedoneerd.

Vanaf de opbouw van de waterzuiveringsinstallatie en gedurende het volledige waterzuiveringsproces werd een team van Pakistaanse experten betrokken worden. Op die manier werden lokale technici en laboranten opgeleid om de waterzuiveringsinstallatie over te nemen na het einde van de B-FAST-missie. Hierdoor werd de basis gelegd voor het gebruik van de installatie ter plaatse op lange termijn. De installatie zelf werd, samen met al het nodige materiaal en producten om minstens gedurende twaalf maanden water te zuiveren, geschonken aan Pakistan.

Op 4 november 2022 kwam het B-FAST team terug aan in België, waar ze werden ontvangen door Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Deze operatie wordt gesteund door de Europese Unie en maakt deel uit van de Europese coördinatie van de crisisrespons.