Noodhulp in de strijd tegen COVID-19 in 2021

Country: 
Jordanië, Guinee, India, Nepal, Oekraïne, Namibië
Datum: 

Type: 
Dringende (medische) hulpgoederen
Een overzicht van de B-FAST operaties in 2021 waarbij dringende (medische) hulpgoederen werden uitgestuurd in de wereldwijde strijd tegen COVID-19

 

 

2021 was zonder meer een uitzonderlijk jaar voor B-FAST. De covid-pandemie en het grote aantal hulpvragen wereldwijd leidden tot een recordaantal van 8 activaties van het noodhulpmechanisme. 7 van de 8 operaties in 2021 waren gelinkt aan de strijd tegen COVID-19 in het buitenland, waar de gezondheidszorg op dat moment ernstig onder druk stond.

Naast het uitsturen van een gespecialiseerd medisch team naar Slovakije, waarover u hier meer kan lezen, bestond een groot deel van de covid-gerelateerde hulpvragen uit vragen voor dringende (medische) hulpgoederen. Hieronder vindt u een overzicht van de B-FAST operaties die in dit verband plaatsvonden doorheen 2021. Het merendeel van het materiaal was afkomstig uit de strategische voorraden van het partnerdepartement Volksgezondheid. De totale waarde van de uitgestuurde hulp bedraagt meer dan 7 miljoen euro.

Jordanië – maart 2021

Jordanië werd in maart 2021 getroffen door een zware tweede golf van de covid-pandemie. Het gezondheidssysteem, dat reeds werd versterkt met veldhospitalen, kwam onder ernstige druk te staan. B-FAST stuurde 120 zuurstofflessen en 7 generatoren naar het land met een C-130 van Defensie om de meest acute noden te lenigen. (foto 1)

Guinee – april 2021

De strijd tegen COVID-19 werd tijdens deze periode in Guinee bijkomend bemoeilijkt door andere actieve epidemieën en de dreiging van enkele nieuwe ebola-besmettingen. Om de verspreiding van het virus mee te helpen bestrijden, stuurde B-FAST 600.000 chirurgische mondmaskers en 160.000 KN95-maskers naar het land. (foto 2)

India – mei 2021

India werd in april-mei 2021 getroffen door een uitzonderlijk zware tweede golf van de covid-pandemie, veroorzaakt door een nieuwe variant van het virus (nu bekend als de Delta-variant). B-FAST reageerde met een zending van 9.000 flacons van het antivirale middel Remdesivir, gezien de specifieke vraag van India naar dit medicijn. De verstuurde hulp, met een totale waarde van meer dan 3 miljoen euro, werd overhandigd aan het Indiase Rode Kruis op 2 mei. (foto 3)

Oekraïne – juni 2021

In de strijd tegen COVID-19 zond B-FAST 2 miljoen chirurgische maskers en 500.000 KN-95 maskers naar Oekraïne. (foto 4)

Nepal – juni 2021

In navolging van buurland India, werd ook Nepal getroffen door een uitzonderlijk zware tweede golf van besmettingen met de Delta-variant. B-FAST zond 2.000 nasale zuurstofkatheters en 1 miljoen chirurgische maskers naar het land in de strijd tegen het virus. (foto 5)

Namibië – juli 2021

Namibië onderging in de maanden juni en juli 2021 een derde golf van de covid-pandemie. De impact hiervan was veel zwaarder dan die van de eerste twee golven en de Namibische gezondheidszorg stond ernstig onder druk. In de strijd tegen het virus zond B-FAST 125.600 KN95 mondmaskers naar Namibië. (foto 6)