Tyfoon in de Filipijnen

Country: 
Filipijnen
Datum: 
10/11/2013
23/11/2013
Op 8 en 9 november raasde een tyfoon categorie 5 over de Filipijnen. Windsnelheden tot 300 km/h veroorzaakten aanzienlijke schade en vele slachtoffers.

Eens de verwoestende impact van de tyfoon duidelijk werd, stuurde de Filipijnse overheid op 9 november een vraag om internationale bijstand, die eerder werd aangeboden door UN OCHA. Op 10 november besliste de Coördinatieraad om een B-FAST team naar het getroffen gebied uit te sturen. Deze missie bestond uit 37 personen. Twee modules werden ontplooid: een veldhospitaal en een waterzuiveringsstation. De B-FAST zending duurde in haar totaliteit 13 dagen.

Op 15 november nam het team het veldhospitaal en de waterzuiveringsinstallatie in gebruik te Palo, een paar kilometer ten zuiden van Tacloban. Die plaats werd toegewezen door de Filippijnse overheid in overleg met het EU Civil Protection Team, dat de Europese bijstand in Tacloban coördineerde. B-Fast werkte op dezelfde plaats als het Duitse ISAR-team en het hospitaal fungeerde er als het enige werkende hospitaal voor de provincie Tacloban. 

Dagelijks werden 200 à 250 patiënten verzorgd en verschillende chirurgische ingrepen gedaan in het Belgisch veldhospitaal. In totaal werd er verzorging verstrekt voor meer dan 1.300 personen. Het waterzuiveringsstation produceerde 4000 liter per uur en is tot op de dag van vandaag nog operationeel. 

De Europese Commissaris voor Internationale hulp en crisismanagement Kristalina Georgieva bracht op 16 november een bezoek aan B-FAST dat als eerste Europese hulpverleningsteam operationeel was en loofde het werk van het team. 

Op 22 november werd het Belgische veldhospitaal in Palo (Tacloban) overgenomen door de Duitse ngo Arbeiter Samariter Bund en werd de waterzuiveringsinstallatie overgedragen aan de Filipijnse overheid. Tot op vandaag zijn beide installaties nog steeds operationeel.

Het B-FAST team kwam op 23 november terug naar België na een geslaagde opdracht en werd ontvangen door de bevoegde Ministers en op het Paleis.