Emergency Temporary Shelter

Met als doel de responscapaciteit van de EU  te verhogen heeft B-FAST beslist een Emergency Temporary Shelter module te ontwikkelen.

B-FAST beschikt over 3 x 200 ETS tenten (27,5 m²) en 24 tenten (45 m²):
• Een tent van 27,5m² kan een gezin tot 6 personen huisvesten.
• De tent van 45m² wordt gebruikt voor gemeenschapsdoeleinden: administratieve zone, school, ziekenboeg, EHBO….

Wanneer B-FAST beslist een ETS module in te zetten voor noodhulp, wordt een B-FAST ploeg samengesteld van ongeveer 15 mannen en/of vrouwen, bestaande uit enkele generieke functies aangevuld met logistieke functies.
De ETS module wordt ter plaatse recht gezet met lokale arbeidskrachten onder leiding van de logistieke functies.
Iedere ETS tent wordt bijkomend uitgerust met grondzeilen, dekens, verwarmingsvuur, kookvuur, keukenset, verlichting & jerrycans.

B-FAST heeft bij vorige operaties reeds Emergency Temporary Shelter kampen opgezet naar aanleiding van de aardbeving in China (2008) en in Turkije (2011).