Water Purification System

Dit is een eerder technische en wat minder bekende module van B-FAST. Over het algemeen wordt ze complementair ingezet met andere generieke modules (bijv. USAR, Veldhospitaal) van een B-FAST operatie in het buitenland. De module WPS werd ondermeer ingezet in Indonesië na de tsunami (voorjaar 2005) maar ook tijdens kleinere interventies daarna (bijvoorbeeld B-FAST missie naar Roemenië in 2008).

De module WPS betreft voornamelijk materiaal (laboratorium materiaal, slangen, pompen, mobiele waterreservoirs, e.a.). Materiaal en de bijhorende operatoren worden aangeleverd door de FOD Volksgezondheid, de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie.

De module WPS beantwoordt aan de bepalingen van de EU regelgeving omtrent de organisatie van humanitaire noodhulpoperaties, die op zijn beurt refereert naar de internationale normen van de Wereldgezondheidsorganisatie betreffende waterzuivering en drinkwatervoorziening op basis van oppervlaktewater.