Water Purification System

Wanneer er zich een ramp voordoet, heeft de getroffen bevolking meestal nood aan drinkbaar water. Dankzij de WP-module van B-FAST, geleid door de FOD Volksgezondheid, is B-FAST in staat water te zuiveren dat uitgedeeld kan worden aan mensen in nood. Waterzuivering is een eerder technische en minder bekende module. Ze kan ook worden gebruikt naast andere generieke modules (bv. Emergency Temporary Shelter, veldhospitaal) tijdens een B-FAST operatie in het buitenland.

De WP-module omvat voornamelijk materiaal (laboratorium-materiaal, slangen, pompen, mobiele waterreservoirs, etc.). Het materiaal en de bijhorende vrijwilligers en operatoren worden aangeleverd door de FOD Volksgezondheid, de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie. Het WP-systeem kan autonoom werken (bv. Dominica 2017), of het kan een aanvulling zijn op een andere module (bv. op het veldhospitaal, Filipijnen 2010).

De WP-module kan 240 000 liter drinkwater per dag produceren en heeft als doel:

  • Het zuiveren van onbewerkt niet-zout water (uit meren, rivieren, vijvers,) om een grote hoeveelheid drinkwater te produceren en dit te leveren aan de lokale bevolking die getroffen is door de ramp.
  • Het tot stand brengen van een gestandaardiseerde aanpak om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het geleverde drinkwater in overeenstemming is met de EU/WHO-normen voor drinkbaar water.
  • Verstrekken van technisch advies en ondersteuning aan lokale of internationale diensten binnen onze eigen middelen en mogelijkheden.
  • Het testen van de waterkwaliteit, dit omvat chemische en fysische testen, alsook microbiologische testen om de veiligheid van het water te garanderen
  • Het oprichten van de waterzuiveringseenheden, opleiden van plaatselijke operatoren en het schenken van de installaties aan plaatselijke overheden of organisaties. Op deze manier kunnen de installaties minstens 3 maanden operationeel blijven, ook nadat het B-FAST team het rampgebied heeft verlaten.

 

In oktober 2021 werd de Belgische Waterzuiveringsmodule (WP) gecertificeerd door de Europese Commissie en bijgevolg opgenomen in de European Civil Protection Pool (ECPP), een reserve van noodhulpteams en -materiaal binnen de EU. De WP-module is  in overeenstemming met de richtlijnen opgenomen in de EU-regelgeving betreffende de organisatie van humanitaire noodoperaties, die zelf verwijst naar de internationale normen van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot het gebruik van oppervlaktewater voor waterzuivering en voor de drinkwatervoorziening.

In oktober 2022 bood B-FAST noodhulp aan Pakistan. Een waterzuiveringsmodule werd geïnstalleerd en een bestaande waterzuiveringsinstallatie werd volledig geanalyseerd en gedecontamineerd. Lokale laboranten en technici werden opgeleid om, na de donatie van de waterzuiveringsinstallatie en al het nodige materiaal door B-FAST, de installaties verder te kunnen gebruiken zo lang de nood bestaat. 

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden en te werken als een van onze WP-deskundigen of technici? Klik hier voor meer informatie.