Modules

B-FAST kan zowel humanitair materieel als experts ter plaatse sturen.
B-FAST beschikt over verschillende interventiemodules die steeds klaar staan voor ontplooiing. Er is één standaardmodule voor generieke ondersteuning en daarnaast zijn er de rampspecifieke modules.

Een USAR-module (Urban Search and Rescue) bestaat uit zo’n 30-tal personen en wordt wereldwijd ingezet om slachtoffers op te sporen en te bevrijden vanonder het puin van ingestorte gebouwen – denk ...

De beschikbare middelen van de Belgische civiele bescherming laten B-FAST toe om ook te kunnen optreden bij grootschalige overstromingen in het buitenland. Het personeel is daarvoor bijkomend ...

Wanneer er zich een ramp voordoet, heeft de getroffen bevolking meestal nood aan drinkbaar water.

De module veldhospitaal van B-FAST is ook bekend bij het brede publiek. Iedere Belg zal zich de beelden van na de allesverwoestende aardbeving in Haïti (januari 2010) herinneren wanneer Belgische artsen en verpleegkundigen de gewonde bewoners van dit Caribische eiland ter hulp snelden.

Met als doel de responscapaciteit van de EU  te verhogen heeft B-FAST beslist een Emergency Temporary Shelter module te ontwikkelen.
B-FAST beschikt over 3 x 200 ETS tenten (27,5 m²) en ...