Defensie

Role: 
Operationele ondersteuning
Address: 
Kazerne Majoor Housiau Martelarenstraat 181 1800 Vilvoorde
Tel: 
+ 32 2 701 34 34
Modules: 
ETS

Defensie en B-FAST

Op basis van het KB van 2003 en de daaruit voortvloeiende conceptnota heeft Defensie besloten om B-FAST in de volgende domeinen te steunen:
 

 • Steun aan de Coördinatieraad, belast met de organisatie van de noodhulp aan het buitenland bij rampen en calamiteiten;
 • Steun aan het Planningscomité voor de strategische ondersteuning;
 • Steun, in geval van een B-FAST operatie, aan het operationeel centrum van B-FAST gelegen in het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken.
 • Bij de inzet van een B-FAST detachement in operatie en/of oefening kan Defensie beslissen om deze B-FAST operatie/oefening te steunen met:
  • commando
  • CIS (Communication & Information System)
  • medisch materieel (medicijnen)
  • transport voor personeel en materieel vanuit PEUTIE naar luchthaven in BELGIË
  • ter beschikking stellen van contant geld
  • op verzoek van B-FAST en na evaluatie bij Defensie kan ook steun worden verleend in volgende capaciteiten:
   • organisatorische steun voor transport van materiaal (douaneformaliteiten, contacten met broker,….),
   • luchttransport,
   • medische steun,
   • genie steunEen centraal magazijn in PEUTIE wordt door Defensie ter beschikking gesteld voor de opslag van het materiaal van de respectieve B-FAST modules.