Departementen

Hieronder vindt u een overzicht van de partnerdepartementen die bij B-FAST betrokken zijn.

Buitenlandse Zaken en B-FAST
1. Met het Koninklijk Besluit van 28 februari 2003 creëerde de Belgische Regering een interdepartementale coördinatie en een ondersteunende permanente structuur ...

Binnenlandse Zaken en B-FAST
De bijdrage van Binnenlandse Zaken aan B-FAST wordt belichaamd door het Detachement voor Interventies bij Rampen in het buitenland, ook wel het DICa-DIR ...

B-FAST kan steun verlenen voor, tijdens en na gezondheidsnoodgevallen. Het B-FAST Health Department van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid...

FOD Budget en Beheerscontrole en B-FAST
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft tot opdracht de Minister van Begroting bij te staan in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van de ...

Defensie en B-FASTOp basis van het KB van 2003 en de daaruit voortvloeiende conceptnota heeft Defensie besloten om B-FAST in de volgende domeinen te steunen: