High Capacity Pumping

De beschikbare middelen van de Belgische civiele bescherming laten B-FAST toe om ook te kunnen optreden bij grootschalige overstromingen in het buitenland. Het personeel is daarvoor bijkomend getraind en wordt aangevuld met de nodige generieke functies en middelen zodat de modules volledig autonoom kunnen worden ingezet buiten België (d.w.z. op vlak van accommodatie, voeding, etc.).

Deze overstromingsmodules volgen de Europese standaarden in termen van capaciteit (o.a. minstens 1000 m³/uur, hoogteverschil van min. 40m), interoperabiliteit met andere Europese interventieteams – bijvoorbeeld op het gebied van de nodige koppelingen – beschikbaarheid en autonomie.