Field hospital

De module veldhospitaal van B-FAST is ook bekend bij het brede publiek. Iedere Belg zal zich de beelden van na de alles verwoestende aardbeving in Haïti (januari 2010) herinneren wanneer Belgische artsen en verpleegkundigen de gewonde bewoners van dit Caribische eiland ter hulp snelden.

De module veldhospitaal bestaat in eerste instantie uit een medische ploeg, bestaande uit gespecialiseerde artsen (urgentiegeneeskunde, chirurgie, pediatrie, genecologie, e.a.) en verpleegkundigen. Deze vrijwilligers worden aangeleverd door het partnerdepartement FOD Volksgezondheid. Daarnaast bestaat de module ook uit tenten voor het operatiekwartier, de kliniek (opvang en eerste hulp), nazorg voor patiënten en voor logistiek gebruik.

De module veldhospitaal van B-FAST beantwoordt aan de EU regelgeving omtrent de organisatie van humanitaire noodhulpacties, die op zijn beurt refereert naar de internationale richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), een gespecialiseerd agentschap binnen het Systeem van de Verenigde Naties, en aan de richtsnoeren van de Internationale Federatie van het Rode Kruis.