Field hospital

Veldhospitaal EMT type 2

De module veldhospitaal van B-FAST is ook bekend bij het brede publiek. Iedere Belg zal zich de beelden van na de allesverwoestende aardbeving in Haïti (januari 2010) herinneren wanneer Belgische artsen en verpleegkundigen de gewonde bewoners van dit Caribische eiland ter hulp snelden.

Momenteel ontwikkelt de FOD Volksgezondheid een EMT 2-veldhospitaal (Emergency Medical Team Type 2) door het vroegere veldhospitaal en de geavanceerde medische post te upgraden. Het veldhospitaal EMT 2 zal de plaatselijke ziekenhuizen tijdens rampen ondersteunen door het verstrekken van spoedeisende zorg, met inbegrip van chirurgie, voor ten minste 100 poliklinische patiënten en 20 ziekenhuispatiënten per dag.

Het team zal bestaan uit ongeveer 80 tot 90 teamleden, waaronder medische en operationele ondersteuningsvrijwilligers. Het medische team bestaat uit gespecialiseerde artsen (spoedeisende geneeskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, enz.) en verpleegkundigen. Een operationeel ondersteunend team, met onder meer logistiek personeel, elektriciens, water- en sanitaire deskundigen, zal de medische component bijstaan

Wil je vrijwilliger worden en tijdens onze missies werken als medisch of operationeel ondersteunend personeel? Klik hier voor meer informatie.

EMT Belgium wordt geleid door het WHO EMT initiative om gecertificeerd te worden als een medisch veldhospitaal type 2. Dit initiatief werd gelanceerd in 2016 ‘to improve the timeliness and quality of health services provided by national and international Emergency Medical Teams and enhance the capacity of national health systems in leading the activation and coordination of this response in the immediate aftermath of a disaster, outbreak and/or another emergency.

Het veldhospitaal EMT 2 zal voldoen aan de internationale richtlijnen van de WHO die in het Blue Book zijn opgenomen.

Gespecialiseerde medische teams 

Daarnaast kan B-FAST gespecialiseerde EMT-teams uitzenden wanneer dat nodig is. Zo werd een gespecialiseerd team van ICU-deskundigen naar Slovakije gestuurd om een plaatselijk ziekenhuis te ondersteunen en te ontlasten in verband met COVID-19.