FOD Volksgezondheid

Role: 
Operationele ondersteuning
Address: 
Galileelaan 5/2 1210 Brussel
Tel: 
+ 32 2 524 97 97 (Dienstencentrum Gezondheid is bereikbaar op weekdagen van 8u tot 13u)
Modules: 
Field Hospital
WPS

 

B-FAST kan steun verlenen voor, tijdens en na gezondheidsnoodgevallen. Het B-FAST Health Department van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft de leiding over de ontwikkeling van EMT Belgium (Emergency Medical Team) en WP Belgium (Water Purification) en is verantwoordelijk bij de inzet van deze modules op het terrein. Wanneer een door een ramp getroffen land niet in staat is de gevolgen van een noodsituatie op te vangen (bv. aardbeving, vluchtelingenkampen, enz.), kan B-FAST hulp bieden door medische bijstand te verlenen, in de vorm van gespecialiseerde medische teams of een veldhospitaal van het type EMT 2. Daarnaast zijn we met onze WP-module in staat om water te zuiveren en uit te delen aan de getroffen bevolking.

Het B-FAST Health Department van de FOD Volksgezondheid fungeert ook als contactpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het WHO EMT Secretariaat, dat toezicht houdt op het classificatieproces van Emergency Medical Teams (EMT's).

Word vrijwilliger

Word vrijwilliger | B-FAST