FOD Binnenlandse Zaken

Role: 
Operationele ondersteuning
Address: 
Leuvenseweg 1 1000 Brussel
Tel: 
+ 32 2 500 21 11
Modules: 
USAR

Binnenlandse Zaken en B-FAST

De bijdrage van Binnenlandse Zaken aan B-FAST wordt belichaamd door het Detachement voor Interventies bij Rampen in het buitenland, ook wel het DICa-DIR genoemd.

Dit detachement bestaat uit zo’n 150 beroepsleden en vrijwilligers van brandweer en civiele bescherming, en kan zowel bij aardbevingen, overstromingen, chemische incidenten als andere rampen worden ingezet. Het personeel leunt daarbij niet alleen op de nodige training en expertise voor interventies in eigen land, maar wordt bijkomend opgeleid om te kunnen opereren in moeilijke omstandigheden in het buitenland.

Daarnaast levert Binnenlandse Zaken - net zoals de andere B-FAST departementen - de nodige steun aan de operationele coördinatie tijdens operaties en aan de algemene werking van B-FAST.

Ten slotte verzekert de deelname van Binnenlandse Zaken aan B-FAST dat de acties van deze structuur zich ten volle inschrijven in het Europese samenwerkingskader inzake internationale noodhulp, meerbepaald het Europese Mechanisme voor Civiele Bescherming.