B-FAST aanwezig op het 4e Europese Conferentie voor Civiele Hulpverlening

Date: 
wo, 15/05/2013
Op 15 en 16 mei 2013 organiseerde de Europese Commissie het 4de Europese Forum voor Civiele Bescherming. Ook B-FAST was zichtbaar aanwezig.

 

Op 15 en 16 mei 2013 organiseerde de Europese Commissie het 4de Europese Forum voor Civiele Bescherming. Naar meer samenwerking in rampenpreventie en –bestrijding was het hoofdthema. Behalve de Lidstaten van de Europese Unie waren ook internationale partners (Verenigde Staten, Rusland, ASEAN Secretariaat) aanwezig. In de marge van dit forum werd een simulatie-oefening georganiseerd. Daarvoor werd net buiten de conferentieruimte, op het rondpunt Schuman, een OSSOC (On-site Operation and Coordination Centre) opgericht. In het vakjargon van de internationale gemeenschap van rampenbestrijders bekent dit een voorlopig hoofdkwartier waar de operaties van de hulpverleners worden gecoördineerd. Tijdens deze oefening werden overstromingen in West-Moldavië gesimuleerd. Bezoekers aan de OSSOC site konden waarnemen hoe de teamleden (waaronder B-FAST-lid Patrick Broeckx) de diverse simulatie-operaties coördineerden waarvoor zij onder meer hi-tech materiaal gebruikten.

Ook de Europese Commissaris voor Rampenbestrijding, Mevr. Kristalina GEORGIEVA, bezocht op 16 mei de OSSOC site. Tijdens haar bezoek werd zij uitvoerig toegelicht over de verschillende taken van de OSSOC door de team leader van dienst René WAGEMANS.

Twee partnerdepartementen droegen bij tot de B-FAST inzet voor de OSSOC site. Zoals vermeld stuurde de FOD Buitenlandse Zaken Dhr. René WAGEMANS uit als teamlid. De FOD Binnenlandse Zaken was ook prominent aanwezig met de GOLIATH pomp. Dit is een hoge drukpomp (66.000 liter/minuut) waarmee de Civiele Bescherming watersnood efficiënt te lijf gaat. De nieuwe buizen van dit pompsysteem dragen bij tot een meer flexibel gebruik.

Tijdens het forum kon het B-FAST Secretariaat ook de eerste contacten leggen met de Afdeling Rampenbestrijding van de ASEAN (de internationale organisatie van Zuidoost-Aziatische Landen). Sinds de allesverwoestende tsunami in 2004 besteden de landen uit deze regio meer middelen aan rampenpreventie en –bestrijding. Enkele weken terug nam B-FAST deel aan een disaster relief exercise in Thailand (zie ook het artikel hierover – Arfdirex 2013).