Waterellende in Bosnië en Herzegovina

Country: 
Bosnië en Herzegovina
Datum: 

Type: 
High Capacity Pumping & Water Purification System
High Capacity Pumping en Water Purification System

Op 13 mei 2014 wordt Bosnië-Herzegovina getroffen door hevige en aanhoudende regenval, met overstromingen tot gevolg.

Op 17 mei stuurt Bosnië-Herzegovina een aanvraag voor internationale hulp uit. Na een vergadering van het Planningscomité, wordt besloten om een High Capacity Pumping en een Water Purification module aan te bieden aan de Bosnische autoriteiten, via het Emergency Response Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie.

Op 19 mei vertrekken 26  B-FAST-vrijwilligers vanuit Peutie via Oostenrijk naar Orašje in Bosnië-Herzegovina. De volgende dag bereiken zij omstreeks 21u hun bestemming waarna ze hun Base of Operations oprichten. Na een korte nacht starten zij op 21 mei met een verkenning van de omgeving. Vanaf 14u lokale tijd zijn de twee High Capacity Pumps operationeel en enkele uren later zijn ook de twee dompelpompen ontplooid. Allemaal samen kunnen deze pompen 56m³ water per minuut wegpompen. Zo slaagt men erin om, samen met een Duits team, te voorkomen dat een hospitaal getroffen wordt.

Door de oorlogen in de jaren negentig,  zijn er nog verschillende landmijnen aanwezig in het land die door de vele grondverschuivingen verplaatst kunnen zijn. Hierom voert ons team een omgevingsanalyse uit en wordt er eveneens een toelichting van het Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre (BiH MAC) en TIRAMISU (Humanitarian Demining) gegeven. De Belgische Koninklijke Militaire School zet, in het kader van het Europese ICARUS-project waaraan B-FAST meewerkt, een drone in om mogelijke mijnen op te sporen en de omgeving in kaart te brengen.

Na een grondige analyse van de meest geschikte plaats voor het opstellen van het Water Purification System, blijken de behoeften voor zuiver drinkwater het grootst in het dorpje Dolmaljevac. Op 22 mei kunnen de vrijwilligers die de WPS-module bemannen,  starten met de zuivering van water. Diezelfde dag wordt het B-FAST-team bezocht door Kristalina Georgieva, de Europese Commissaris voor Internationale samenwerking, Humanitaire hulp en Crisismanagement.

Op 25 mei begint het waterpeil van de Save eindelijk substantieel te zakken. Doordat de stormkeringskleppen van de stuwdammen nabij Orašje terug werken, begint het proces van natuurlijke afvloeiing. Gezien deze gunstige evolutie, breekt B-FAST op 29 mei de pompen en het waterzuiveringssysteem op. Het Baltic Flood bataljon en DEMA uit Denemarken nemen het van hen over.

Op 30 mei vertrekt het B-FAST-team terug naar België. Ze hebben in totaal 771 840 000 liter water verpompt en 138 000 liter water gezuiverd.