B-FAST gaat op internationale oefening naar Thailand

Date: 
zo, 05/05/2013
B-FAST samen met andere EU partners te gast op ARF DiREx 2013

 Op initiatief van de Europese Commissie (DG ECHO) en samen met de Luxemburgse en Oostenrijkse hulpverleningsagentschappen vertrok B-FAST begin mei 2013 naar Thailand voor een internationale reddingsoefening.

Eind 2012 werden de lidstaten van de EU op de hoogte gebracht door DG ECHO (Directorate-General Humanitarian Aid and civil Protection) dat de EU werd uitgenodigd door ASEAN (Association of South East Asian Nations) om deel te nemen aan ARF DiREx 2013 (ASEAN Regional forum relief Exercise 2013) die doorging begin mei 2013 in THAILAND in de streek van Hua-Hin. De belangrijkste objectieven van deze oefening waren het testen van de bestaande internationale humanitaire procedures, zoals de civiele-militaire samenwerking, voor het leveren van internationale, gecoördineerde en effectieve humanitaire noodhulp bij rampen.

Het scenario dat hiervoor werd gebruikt was een aardbeving met daaraan gekoppeld een tsunami.

B-FAST werd samen met de Oostenrijkse en Luxemburgse hulpteams uitgekozen om aan deze oefening ARF DiREx 2013 deel te nemen en stuurde hiervoor een USAR team versterkt met een medische USAR detachement en enkele commandofuncties.

De voorbereiding van deze oefening werd gecoördineerd door een collega van Binnenlandse Zaken (DISTAFF) samen met de commandofuncties van het detachement B-FAST. De grootste uitdaging lag in het verschepen van 4 ton materiaal met een volume van 17,5 m3.

Eens in THAILAND kon het team zich van zijn taken kwijten, opgelegd door de OSOCC. De opdrachten USAR, mensen bevrijden uit ingestorte gebouwen en van onder aarde- en rotsverschuivingen, werden samen met andere internationale humanitaire hulporganisaties zoals Zuid- Korea en Thailand uitgevoerd. Naast het uitvoeren van de opdracht USAR was één van de grootste uitdagingen het hoofd bieden aan de klimatologische omstandigheden. De temperatuur liep op tot 45°! Werken onder deze omstandigheden was een echte fysieke uitdaging. Mede door de medische begeleiding en ons doorzettingsvermogen hoefden we als enige internationale humanitair team geen teamleden op non-actief te zetten tijdens de oefening.

Onze deelname aan deze oefening, ARF DiREx 2013 was een succes. B-FAST kreeg de kans om internationale ervaring op te doen en een team over een grote afstand te ontplooien.