België zendt hulpgoederen naar Albanië

Country: 
Albanië
Datum: 
17/02/2015
24/02/2015
Type: 
overstromingen
Humanitaire operatie naar Albanië

België besliste op 16 februari 2015 om een humanitair konvooi met hulgoederen naar Albanië te sturen. Ons land beantwoordde daarmee aan een oproep van de regering ter plaatse die werd gelanceerd via het Emergency Response Coordination Centre (ERCC) van de Europese Commissie.

Ten gevolge van extreme weersomstandigheden werd het zuiden van Albanië immers getroffen door hevige overstromingen die leidden tot de evacuatie van 600 families. Meer dan 1.000 woonhuizen werden beschadigd en 17.000 ha landbouwareaal werden overstroomd.

Na een vergadering van het Planningscomité en goedkeuring van de B-FAST Coördinatieraad, werd beslist om 100 tenten, 100 winterization kits en 500 dekens aan de Albanese autoriteiten te schenken om het hoofd te bieden aan de overstromingsramp.

 

Op 17 februari 2015 vertrok een humanitair konvooi richting Albanië waar de hulpgoederen op 20 februari 2015 aan de grens werden overhandigd aan een vertegenwoordiger van het Nationaal Noodbijstandsmechanisme van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De afgeleverde hulpgoederen worden verdeeld in functie van de lokale noden.