B-FAST neemt deel aan OSOCC cursus in Tunesië

Date: 
ma, 22/04/2013
Van 22 tot 26 april 2013 vond in Hammamet, Tunesië, een OSOCC-cursus plaats en B-FAST was van de partij.

Een OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre) is een post die bij een ramp in het terrein ontplooid wordt om de lokale autoriteiten, van het getroffen land, bij te staan bij het coördineren van internationale hulp. Het land dat het eerste in de getroffen regio aankomt, zal in principe een OSOCC opbouwen en uitbaten. Eenmaal de Verenigde Naties arriveren, wordt de verantwoordelijkheid over de OSOCC aan hen overgedragen. Het spreekt voor zich dat werken in een OSOCC niet vanzelfsprekend is. Om hiervoor zoveel mogelijk mensen wereldwijd op te leiden organiseert OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affaires) op regelmatige basis cursussen.

Van 22 tot 26 april 2013 vond er een dergelijke cursus OSOCC plaats in Hammamet, Tunesië.
B-FAST maakt binnen INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) deel uit van de regionale groep Africa-Europe-Middle East. Heel wat landen uit deze groep waren vertegenwoordigd tijdens de cursus, o.a. Frankrijk, Mali, Ivoorkust, Marokko, Tunesië, Egypte, Guine Bissau Togo, …

B-FAST werd gevraagd de nodige steun en expertise te leveren voor het organiseren van deze OSOCC-cursus.

Het strak gevuld 5-daags programma bevatte alle ingrediënten, van theoretische beschouwingen (organisatie van de Verenigde Naties, de INSARAG-structuur, samenwerking met andere naties, lokale autoriteiten, werking van een OSOCC) tot praktische oefeningen en simulaties van deze leerstof waar ook soft skills zoals werken in teamverband aan bod kwamen. Tijdsdruk was een continue factor tijdens de opleiding om de cursisten ervan bewust te maken dat deel uitmaken van een OSOCC geen lachertje is.

Ervaren lesgevers (waaronder René Wagemans) evalueerden de groep na elke opdracht. Zo werd er steeds opbouwende commentaar gegeven aangevuld met leerrijke tips.

Aan de Communicatiespecialisten van B-FAST (Lieven De Cuyper & Jeroen Clerckx) werd ook de nodige ondersteuning gevraagd. Hun taak bestond enerzijds uit het geven van lessen GPS, BGAN, Iridium, AmosConnect…

De lessen werden gegeven in de vorm van een workshop zodat theorie en praktijk in elkaar vloeiden. De groep die verdeeld werd in kleinere groepen gingen zo van workshop naar workshop. Naast GPS, BGAN, Iridium, … waren er ook workshops MapAction, Virtual OSOCC (online “database” waar informatie wordt gedeeld)…

Begin september 2013 organiseert OCHA in samenwerking met B-FAST een OSOCC-cursus in België.